Činnost spolku Shareefa Mladá Boleslav

Association Shareefa is multicultural and open to all in the Czech Republic.

Dance association Shareefa offers long-term and professional dance performances, oriental belly dances for women, for girls, for children in Mladá Boleslav. And offer bellydance lessons, body and mind courses, and fitness bellydance.

Spolek Shareefa Mladá Boleslav je multikulturní a otevřený všem

Taneční spolek Shareefa – nabízí dlouhodobě a profesionálně taneční předtančení a vystoupení, orientální břišní tance pro ženy, pro dívky,pro děti v Mladé Boleslavi. A nabízí kurzy břišních tanců, kabaretu, flamenka arabic, body and mind, fitness dance.

– TS Sharefa z.s. je spolek pro děti a dospělé, pro profesionály i amatéry.

– Bourá předsudky o kulturách ze zemí Středního východu (orientálních tanečních kulturách) formou přednášek, kurzů, seminářů, výstav, festivalů a soutěží.

– Členky spolku se účastní kulturních a společenských akcí, i soutěží. Shareefa podporuje mezigenerační setkávání dětí, dospělých, seniorů.

– Návštěvníci kurzů a akcí našeho spolku se zapojují do tanečních pohybových aktivit.

Břišní tanec vám zvýší hustotu kostí, čímž se zaměřujeme na prevenci osteoporózy.

Jak ?
Mírným krouživým pohybem, krokovými variacemi.

– Osmičky a vlnění zmírňují přetížení pánve. A tím pomáhají redukovat bolestivost během PM syndromu.

Břišní tanec skvěle působí jako prevence bolestí zad a pomáhá chránit před civilizačními chorobami.

– Třasy a shimmi zlepší cirkulaci krve a zlepšují elasticitu kůže. Hladké nožky a zadeček ( bez celulitidy) ocení jistě každá žena.

– Tanečnice je téměř pořád celou váhou na plosce nohy. Netančíme na podpatcích.

Navíc bellydance redukuje stress !

– Břišní tanec vám zlepší náladu. Pomáhá přijmout sebe sama.

– Zvlášť při psychických problémech, a to jak v pubertě, tak v dospělosti, je toto téma velmi citlivé. Břišní orientální tanec může velmi pomoci.

– Bellydance pomáhá s přípravou pro otěhotnění i na porod samotný.

– TS Sharefa z.s. is an association for children and adults, for professionals and amateurs.

– Breaks down prejudices about cultures from Middle Eastern countries (oriental dance cultures) in the form of lectures, courses, seminars, exhibitions, festivals and competitions.

– Members of the association participate in cultural and social events and competitions. Shareefa supports intergenerational meetings for children, adults and seniors.

– Visitors to the courses and events of our association participate in dance movement activities with joy.

– Belly dancing will increase your bone density, which focuses on preventing osteoporosis.

How ? Slight circular motion, step variations.

Spolupráce a sponzoring, podpora spolku

Doufám, že i v dalším období nám zachováte přízeň, a podpoříte spolkové taneční aktivity pro děti i dospělé. Podpoříte kulturní a tanečně vzdělávací aktivity svou návštěvou či sponzorským darem spolku Shareefa.

  V případě darování může dárce použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Dárce právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Celoročně uvítáme také dobrovolníky i sponzory činnosti. Neváhejte mne kontaktovat na emailu shareefa@shareefa.cz . Činnost a výsledky spolku Shareefa najdete také na facebooku.

Číslo účtu spolku TS Shareefa z.s. je 5106120003, kód Expo banky je 4000.

V Mladé Boleslavi ve spolupráci s TS Shareefa lektorovali jak mezinárodně uznávaní lektoři ze zahraničí, tak lektoři z ĆR.
Jamilah (PL, orientální tance), Dr. Mohamed Hassan (egyptské folklorní tance, tango orient), Osama M. Farag (egyptský folklórní tanec), Lisa Toth Czirkaj ( HU, orientálnítanec ), Elsbieta E. ( PL, flamenco), Katerina Joumana ( RU, orientální tance), Lucia Danse ( FR, orientální tance), Warda ( RU , gypsy dance, orientální tance), La Chiri ( SK, flamenko), Samira (PL, orientální tance), Cora Turner ( DE, bulesque, orientální tanec), Ziriab Marwana al Soleimana (arabská hudba), Annas Ekvator (arabská hudba), Kokodan (africké rytmy), Miran Kasem & Tashev Farhod (arabská hudba), Tabarkah (arabská hudba), Dr. Ch. Bahbouh, CSc. (přednášejí a vydavatel Dar Ibn Rushd, Ing.Mgr. R.Kopecký (přednášející) , Ch.M.Toma (přednášející), Sahar (ČR, orientální tance), Jana Legézová ( ČR, flamenko), Samirah (ČR, orientální tance), MONA a Šárka Rao (ČR, drum solo, raks sharqi), Petra Kordíková (ČR, arabské flamenco), Sharka Rao (ČR, orientální tance), Latifah (ČR, orientální tance a fusion oriental ), Lucie Šrámková Kárová (ČR, orientální tance, flamenko arabic), Lady Stania ( ČR, tribal dance), Duo Alegria (ČR, prožitkový tanec na živou hudbu), Lucie Janoušková (makeup Vendula dance (bollywood), Eva Procházková (flirt dance, burlesque, latinskoamerické tance), Shareefa (arabské tance, folklórní tance), Pavlína Skalská (tarab), Nashita (raks sharqi, burlesque ), Julia Pavlínská (bollywood, orientální tance), aj.

Defilé tanečnic spolku Shareefa
Sway burlesk kabaret by Shareefa dancers
Egyptský tanec El Hagallah folklorního stylu Mahmouda Redy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*