Aktuální kurzy tance pro ženy a pro děti, a kurzy v Mladé Boleslavi v 2022

Doporučené

Vítám nové začátečnice, zájemkyně o kurzy tance  a také vítám známé tváře tanečnic pro taneční sezónu 2021/2022 v centru Mladé Boleslavi, na adrese Palackého 223, Sokolovna. Podmínky vstupu na pravidelné tréninky jsou platné dle MZČR ( O, N https://www.mzcr.cz/ ) a České Unie sportu https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html Zasláním přihlášky na kurzy tance akceptujete a jste srozuměny s účinky lekcí na lidský organismus čtěte více →