Nový kroužek Bellydance s gymnastickou průpravou pro děti a pro náctileté v Mladé Boleslavi, od ledna 2023

NOVÝ REGULÉRNÍ POHYBOVÝ TANEČNÍ KURZ DĚTÍ BELLYDANCE S GYMNASTICKOU PRŮPRAVOU S EVOU V MLADÉ BOLESLAVI/ ZIMA 2023,STŘEDY V SOKOLOVNĚ STŘEDA OD 11. LEDNA 2023 17-17:50 1. lekce. Kurz má 14 lekcí. Exercise Benefits/ Výhody cvičení Bellydance Mental Well-Being / Duševní pohoda pro náctileté Social Opportunities/ Společné setkávání se náctiletých tanečnic Cultural Awareness/ Kulturní povědomí Možnost vystoupení na veřejnosti ZKOUŠKOVÁ LEKCE čtěte více →

Co se naučíte v TS Shareefa

Co se naučíte na jednotlivých semestrech TS SHAREEFA Taneční semestry jsou koncipovány jako celistvé taneční vzdělání. Délka semestru je zpravidla 3 až 5 měsíců. Během tanečního semestru v TS Shareefa z.s. se naučíte vnímat především své vlastní tělo.  A budeme pracovat se svaly, ale předně zjistíme, kde které svaly máme. Budeme se soustředit na pozici našich trapézů a paží. Budeme čtěte více →