Přínos orientálních tanců na zdraví žen/ taneční benefity/ bellydance a hormonální rovnováha ženy

Česky:

Orientální břišní tanec je skvělý způsob, jak se udržet v kondici a získat pevnější sebevědomí. Forma tady a teď, a to bez ohledu na vaše taneční zkušenosti.

Břišní orientální tanec je jednou z nejstarších forem tance, původem z Egypta, který podporuje rovnováhu a sílu, zažívání, koordinaci a sebedůvěru, a zároveň je zábavnou a velmi expresivní formou tance. Celkový pohyb těla, jako je orientální tanec, zlepšuje funkce ostatních tělesných systémů, jako je oběhový, dýchací, hormonální, kosterní a svalový systém. Je skvělý pro zdraví žen. Je to jedna z mála forem cvičení, která aktivuje pánevní dno. Dále při břišním tanci obvykle zvedáme hrudní kost. Přeskupení, výsun, hrudní kosti způsobuje zvýšení kapacity plic. Čistí se krev a posiluje se celková imunita. Více kyslíku znamená více energie. Orientálním tancem zmírníte nepříjemné projevy menopauzy.

Orientální břišní & ženský tanec, vám efektivně pomůže zvládat hormonální nerovnováhu. Díky pravidelnému cvičení orientálních břišních tanců dochází k detoxikaci těla, čistí se lymfatický systém.

Pomáhá orientální tanec posilovat břicho, když se mu také říká břišní tanec ?

Ano, orientální tanec rozhodně posiluje břišní svaly a je skvělým cvičením! Při pravidelném a dlouhodobém cvičení bellydance poznáte příznivé účinky tance na svém zdraví a na kondici svalů středu těla, tzn.na svalech břicha i zad, speciálně na vzpřimovačích páteře. Samozřejmě je v orientálním tanci mnoho krokových a mnoho krásných tanečních kombinací v prostoru, i na místě.

Důvodem, proč můžete vidět tanečnice s různou postavou a s různým tvarem břicha, je fakt, že tvar břicha má každý člověk odlišný, a je ovlivněn genetikou, těhotenstvím, také životním stylem, a bohužel i nemocí.

Skutečností je, že orientální břišní tanec je forma tance, která je vstřícná a akceptuje ženy všech tvarů a velikostí. Orientální břišní tanec učí respektu ke svému tělu, ale také ke všem ostatním osobám a jejich tělu.

Je břišní tanec prospěšný pro páteř?

Ano. Bellydance (orientální břišní tanec) může zvýšit sílu a flexibilitu, pomoci při léčbě bolesti, zlepšit držení těla a pomoci udržet rovinu páteře. Může v mnoha ohledech napomáhat při rekonvalescenci a je také prospěšný pro celkové zdraví. Břišní tanec podporuje držení těla a pohyb šetrný k zádům. Krouživými pohyby, tréninkem hadích paží, držením paží v pozicích přispívá také k rovnoměrné zátěži a rovnání páteře od ramen po kostrč. Vlnivé, krouživé pohyby stimulují svaly a rozkmitají také vnitřní energii a sílu žen.

Tancem proti trudomyslnosti, začlenění se a přijetí v komunitě

Elegantní Orientální tanec bývá společným koníčkem. Trávení času s přáteli může povzbudit mysl a chránit před duševním úpadkem. Být součástí skupiny, týmu nebo komunity je jedním z klíčů ke šťastnému životu. Emocionální podpora a smysl pro cíl podporují dobré duševní zdraví. Kontaktem s ostatními frekventanty kurzu bellydance se vytváří oxytocin, nebo-li hormon lásky, věrnosti a důvěry. Oxytocin vzniká jak kontaktem, objímáním, partnerským kontaktem, tak vzniká také tím, jak  nás lidé přijímají mezi sebe. Dá se říct, že cítíme jeho sílu při jakýchkoliv pozitivních společenských interakcích.

Orientální břišní tanec vám zlepší pracovní paměť a snižuje vznik Alzheimerovy choroby i demence.

Orientální tanec dokáže udržet v aktivitě nejen tělo, ale i mysl. Zapamatování si složitých kroků stimuluje pracovní paměť. Výzkumy naznačují, že tanec snižuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby nebo demence.

Tanec a taneční terapie pomáhá vést aktivní život pacientů s roztroušenou sklerozou ( RS). Pravidelný pohyb s hudbou a setkávání s lidmi s podobnými problémy pozitivně ovlivňuje psychickou i fyzickou kvalitu života a stabilitu.

English:

Belly Dance is a great way to stay in shape, gain confidence and stay healthy no matter what your dance experience. As one of the oldest forms of danceBelly Dance promotes balance, strength, digestion, coordination and confidence as well as being a fun and highly expressive dance form. Total body movement, such as belly dance, enhances the functions of other body systems, such as circulatory, respiratory, skeletal, and muscular systems. It is one of the few exercise forms that tones up the pelvic floor. In belly dance, we habitually raise the sternum. Realignment of the sternum produces an increase in the capacity of the lungs. More oxygen means more energy.

English: What does belly dancing do to your body?

Through its hip movements and powerful shimmies, belly dance works on your core muscles and encourages you to embrace your curves.

Why do belly dancers have belly fat?

Yes, belly dance definitely strengthens your abdominal muscles and is a great workout! The reason why you may see many belly dancers with larger abdomens is only due to lifestyle choices, sickness and also due to the fact that belly dance is a form of dance that is welcoming and accepting of women of all shapes and sizes.

Helps in Preparing for Childbirth

The movements of raks sharki make an excellent prenatal exercise regimen that strengthens the muscles used during the childbirth process.

The toned abdominal muscles and natural hip tucks, which are similar to the “pelvic rocking” taught during prenatal classes, teach the expectant mother how to move her pelvis.

For women who desire a natural childbirth, this form of exercise through dance, with its emphasis on muscle control not only facilitates natural childbirth but also makes an excellent post-natal exercise that helps encourage abdominal tone.

During those first weeks after giving birth, when caution is needed while healing from the birth process, these movements work the muscles gently and effectively, if done very gradually.

Belly dance courses and lessons currently in Mladá Boleslav city with Shareefa dance association, Shareefa dancer.

You can simply contact me by email: shareefa@shareefa.cz

Belly dance lessons with Shareefa dance association in Mladá Boleslav.
Youtube kanál spolku Shareefa https://www.youtube.com/c/EvaShareefa

Calming effects of belly dancing

Belly dance is meditative and requires the mind to engage with the body.

Break from your thoughts and worries. Belly dancing brings endorphins.

This gives the dancer a break from thoughts and worries that can sometimes torment us. These effects are similar to the benefits of yoga or Tai Chi.

Studies have shown that physical activity is known to increase particular neurotransmitter substances in the brain (endorphins), which create a state of well-being. In various studies, it has been demonstrated that exercise is almost as effective as anti-depressants in treating depression. In a good Belly dance class, we are in a group interacting in a positive and supportive way; this can create feelings of acceptance which is essential for psychological health. 

Belly dance can keep the mind active as well as your body. Remembering intricate steps stimulates the working memory. Research suggests that dancing reduces the risk of developing Alzheimer’s disease or dementia.

Not only can exercise slow mental decline, but it may enhance brainpower. There is some evidence that listening to music while you exercise stimulates mental functioning more than silent activities. So regular dancing might even help you improve your IQ score!

Builds Friendships. Being part of a group, team or community. ♥

Belly dancing tends to be a shared pursuit. Spending time with friends can stimulate the mind and protect against mental decline. Being part of a group, team or community is one of the keys to a happy life. Emotional support and a sense of purpose support good mental health.

Belly dance show by Shareefa – Pojizerstký folkorní festival in Bakov nad Jizerou.

Dance Shows and Performances, Performance is fun! Dressing up in beautiful costumes is something many people enjoy! Performing together builds team spirit, forges friendships and boosts self-esteem.

Dancing Helps to Reduce the Risk of Osteoporosis 

Because the steps and torso moves put a healthy strain on the bones, it helps them to stay healthy and dense. This makes them less prone to osteoarthritis.

Belly dancing burns Calories 

Burns Calories avoiding weight gain can become harder as we get older. Belly dance can burn over 400 calories per hour and it feels like fun!

And Better Sleep 

People who take regular exercise such as belly dance sleep better.

You can better sleep with taking belly dance classes.

You can simply contact us by email: shareefa@shareefa.cz

Belly Dance and health/ Health effects and benefits of belly dancing / Gesundheitliche Auswirkungen und Vorteile des Bauchtanzes/ Pozitivní efekt orientálních tanců na zdraví/ Bellydance benefity

Sledujte a odebírejte kanál spolku Shareefa na Youtube

https://www.youtube.com/c/EvaShareefa

Pozitivní přínos a účinky orientálních tanců na zdraví žen a dívek, bellydance benefits for your beauty

Orientální tanec je tanec originálně egyptský, který byl vytvořen na Středním východě , a zahrnuje mnoho stylů. Hlavní styl, Raqs Sharqi, se etabloval na Západě od 90. let 19. století a těší se rostoucímu úspěchu. Znevažujícím způsobem někdy mluvíme  v populární řeči o „  břišním tanci “. Tento tanec, orientání tanec Raqs Sharqi, je velmi elegantní a je ztělesněním elegantního tance a baletu v orientální formě.

2 Replies to “Přínos orientálních tanců na zdraví žen/ taneční benefity/ bellydance a hormonální rovnováha ženy”

  1. Pingback: Nové jarní semináře tance v Mladé Boleslavi – Spolek tance Shareefa, Eva Shareefa Bellydancer

  2. Pingback: Nové kurzy tance pro ženy a pro děti v Mladé Boleslavi květen 2022 / Dance classes for women and children in Mladá Boleslav – Spolek tance a Shareefa Bellydancer

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*